نمونه ای از عایق الستوماری

رول های عایق الستوماری

عایق رولی الاستومریک Flex، با روکش آلومینیومی

By reza